Kia Spectra

Варианты:

01.kia_mlnn_01

02.kia_sp_evg_019

03.spectr_sntk_012